Holmpersonalen

Vem är vem på Lekholmen?

I verksamheten på Lekholmen deltar under en längre eller kortare tid närmare 2000 personer per sommar . För att detta skall vara möjligt behövs det en hel del personal. På Lekholmen finns följande kategorier av människor:

Personal

Ledningsgruppen består av personal från de tre församlingarna som är ansvariga för programmet och för handledning av holmungdomsledarna. I år består ledningsgruppen av Jonatan Silfverberg, Christer Romberg, Patricia Högnabba och Daniel Jakobsson
Holmungdomsledarna ansvarar för att den öppna verksamheten på holmen fungerar i samarbete med församlingarnas ungdomsarbete. Det finns 4 holmungdomsledare uppdelade i två perioder.

Holmhjälpledarna fungerar som ledare/hjälpisar för holmbor och dagsgäster och kommer från församlingarnas hjälpisutbildningar. (se bild)
Gårdskarlen ansvarar för fastigheten och underhållet. Det finns två gårdskarlar.

De olika skriftskolorna och övriga lägrena på Lekholmen har egna lägerchefer, präster och hjälpledare.
Husmor från Blue Service ansvarar för matbespisningen och är förman för kocken och den övriga kökspersonalen.

Deltagare i verksamheten

I verksamheten deltar skriftskoleleverlägerdeltagaredagsgäster och holmbor (= övernattande gäster). Det år man fyller 15 år har man möjlighet att själv besöka holmen som dagsgäst eller holmbo. Som holmbo ska man ha tillstånd av vårdnadshavare om man inte fyllt 18 år.

Organisation och beslutsfattare

Lekholmen är öppen på sommaren, men verksamheten planeras och förbereds under hela året. Helsingfors svenska församlingars ungdomsarbete bedriver verksamheten för holmbor och dagsgäster.  Lekholmens ledningsgrupp planerar verksamheten på Lekholmen och besluter t.ex. om holmens program och regler. Ledningsgruppen ansvarar för sin verksamhet inför Svenska styrgruppen som består av församlingarnas kyrkoherdar samt tjänstemän från samfälligheten.
Den kyrkliga samfällighetens fastighetskontor ansvarar för fastigheterna och underhållsverksamheten.

Om du har idéer angående Lekholmens verksamhet eller är intresserad av att jobba där så kan du ta kontakt med koordinatorn eller ungdomsarbetsledaren i din hemförsamling. Vill du arbeta som gårdskarl skall du kontakta fastighetskontoret. Anställningar inför sommaren görs under vårvintern.