Kontakt

HOLMUNGDOMSLEDARNA

050-465 34 10
lekholmenonline@gmail.com
Lekholmen
Humleuddsvägen 15
00840 HELSINGFORS

Ledningsgruppen

Jonathan Silfverberg, Petrus församling
050-591 8795
Jonathan.Silfverberg@evl.fi

Christer Romberg, Johannes församling
050-3433 418
christer.romberg@evl.fi

Daniel Jakobsson, Matteus församling
050-3800710
daniel.jakobsson@evl.fi 

FRÅGOR OM BESÖK, BÅTAR, MÅLTIDER M.M.:

Ring eller sms:a holmungdomsledarna, 050-465 34 10 fr.o.m. 3.6.2019.

FRÅGOR OM SKRIFTSKOLLÄGER PÅ HOLMEN:

Sommaren är indelad i ansvarsperioder: Petrus församling 2–20.6, Johannes församling 23.6–14.7 och Matteus församling 14.7–11.8 Holmen är öppen för alla oberoende av församlingstillhörighet.

ÖVRIGA FRÅGOR OM HOLMEN:

Nina Österholm, informatör 050 337 6319, nina.osterholm@evl.fi‍